192452_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnolje/aar
192452
Månedslønna i oljesektoren økte med 1 500 kroner
statistikk
2014-12-12T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnolje, Lønn for ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, petroleumsvirksomhet, gassvirksomhet, gruvedriftLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true

Lønn for ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Månedslønna i oljesektoren økte med 1 500 kroner

Heltidsansatte i olje- og gassutvinning hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 66 900 kroner per 1. oktober 2014. Dette er en økning på 1 500 kroner, eller 2,3 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter næring. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
201320142013 - 2014201320142013 - 2014
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift i alt63 80065 4002,553 70055 0002,4
Utvinning av råolje og naturgass inkl. tjenesteyting65 40066 9002,354 70056 0002,4
Bergverksdrift41 80042 2001,039 10039 5001,0

Gjennomsnittlig avtalt månedslønn -– det vil si månedslønn eksklusive uregelmessige tillegg og bonuser – utgjorde 56 000 kroner. Dette er 1 300 kroner, eller 2,4 prosent, mer enn i oktober 2013.

Tallet på ansatte i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i olje- og gassutvinning og bergverksdrift med til sammen 55 498 heltidsansatte. Vektegrunnlaget til lønnsstatistikken for olje- og gassutvinning og bergverksdrift utgjorde 67 900 ansatte per oktober 2014, ifølge Virksomhets- og foretaksregisteret.

Mer om begrepet månedslønnÅpne og lesLukk

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna.

Lønnsstatistikken har tellingspunkt 1. oktober hvert år uavhengig av tidspunkt for når resultater fra lønnsoppgjørene gjelder. Dette kan påvirke lønnsendringene i lønnsstatistikken fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014.