23438_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnltreg/aar
23438
Mindre vekst i kontante lønnsutbetalinger
statistikk
2010-06-30T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnltreg, Lønnssummer fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret, kontantlønn, naturalytelser, frynsegoder, firmabil, fri bil, fri telefon, utgiftsgodtgjørelser, bilgodtgjørelser, feriepengegrunnlag, dagpenger, grunnlag for arbeidsgiveravgiftLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true

Lønnssummer fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret2009

Innhold

Publisert:

Mindre vekst i kontante lønnsutbetalinger

Arbeidsgivernes samlede kontante lønnsutbetalinger i 2009 utgjorde nesten 918 milliarder kroner, en økning på 3,3 prosent fra 2008. Dette er en revisjon av foreløpige tall fra 18. mars som viste en økning på 4,6 prosent.

Prosentvis økning i kontantlønn sammenlignet med året før

Tilsvarende kontante lønnsutbetalinger vokste med over 10 prosent både i 2007 og 2008. Kontantlønn er alle kontante ytelser arbeidsgiver betaler til sine ansatte i løpet av et kalenderår. Summen av utbetalinger påvirkes blant annet av antall ansatte, lønnsveksten og hvor mye de ansatte arbeider. Ifølge Lønns- og trekkoppgaveregisteret var det totalt vel 2 970 000 personer som mottok kontantlønn i 2009. Dette er en økning på under 1 prosent fra 2008.

Økning i naturalytelser

Naturalytelser omfatter skattemessig beregnede goder som ansatte mottar i sitt arbeidsforhold, utenom kontanter. Dette inkluderer blant annet skattepliktig del av ulykkes- og yrkesskadeforsikring, fri elektronisk kommunikasjon (telefon, mobiltelefon og bredbånd), fri bil, rentefordel ved rimelige lån og trekkpliktig bilgodtgjørelse. 1 939 100 personer mottok en eller annen form for skattepliktig naturalytelse i 2009, til en samlet verdi på 18,8 milliarder kroner. Dette er en økning på 0,8 milliard kroner, eller 4,4 prosent, fra året før.

Kraftig økning i utbetalinger av dagpenger

Totalt ble det utbetalt 9,6 milliarder kroner i dagpenger ved arbeidsledighet i 2009. Dette er 5,3 milliarder mer enn året før. 160 300 personer mottok dagpenger i 2009, noe som er om lag 60 000 flere enn 2008.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på foreløpige tall fra Skattedirektoratets lønns- og trekkoppgaveregister for inntektsåret 2009. Grunnlaget omfatter opplysninger om lønn og andre ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker som arbeidsgiver har plikt til å rapportere.

Kontantlønn

Kontantlønn er summen av alle kontante ytelser som blir utbetalt til arbeidstakeren i løpet av et kalenderår. Det omfatter blant annet lønn inklusive overtidsgodtgjørelse og honorarer, feriepenger og opsjonsytelser.

Tabeller: