23393_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnltreg/aar-forelopige
23393
930 milliarder i kontantlønn
statistikk
2010-03-18T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnltreg, Lønnssummer fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret, kontantlønn, naturalytelser, frynsegoder, firmabil, fri bil, fri telefon, utgiftsgodtgjørelser, bilgodtgjørelser, feriepengegrunnlag, dagpenger, grunnlag for arbeidsgiveravgiftLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true

Lønnssummer fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret2009, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

930 milliarder i kontantlønn

Foreløpige tall fra lønns- og trekkoppgaveregisteret viser at vel 2,9 millioner personer mottok 930 milliarder kroner i kontantlønn fra arbeidsgiver i 2009. Dette er en økning i utbetalingene på 4,6 prosent fra året før.

Gjennomsnittlig kontantlønn per person utgjorde 316 000 kroner, noe som er en økning på 4,61 prosent fra 2008.

Mer dagpenger

160 000 personer fikk utbetalt til sammen 9,6 milliarder kroner i dagpenger ved arbeidsledighet i 2009. Dette er 60 000 personer flere enn året før, og utbetalingene har økt med 5,3 milliarder kroner. Gjennomsnittlig utbetaling var på knapt 60 000 kroner. Dette er 17 000 kroner høyere enn gjennomsnittet for 2008.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på foreløpige tall fra Skattedirektoratets Lønns- og trekkoppgaveregister for inntektsåret 2009. Grunnlaget omfatter opplysninger om lønn og andre ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker, som arbeidsgiver har plikt til å rapportere.

Kontantlønn er summen av alle kontante ytelser som blir utbetalt til arbeidstakeren i løpet av et kalenderår. Det omfatter blant annet lønn inklusive overtidsgodtgjørelse og honorarer, feriepenger og opsjonsytelser.

1  Tallet er rettet 18. mars 2010 kl 10.20.

Tabeller: