258978_tabell_276165_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
258978_tabell_276165
statistikk
2016-08-26T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
false
Lønnsindeksen viser gjennomsnittlig avtalt månedslønn i næringer som industri, bygg og anlegg, olje- og gassvirksomhet.

Lønnsindeks2. kvartal 2016, foreløpige tall

Innhold

Lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn. 2005=100
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn
2. kvartal 20153. kvartal 20154. kvartal 20151. kvartal 20162. kvartal 2016
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift151,5152,5153,1154,5154,3
Industri148,0150,0150,2151,2151,5
Kraftforsyning164,7167,4168,5170,2170,6
Vannforsyning, avløp og renovasjon145,1146,4146,6147,4148,1
Bygge- og anleggsvirksomhet142,6143,2143,4144,9145,9
Varehandel139,6141,4141,1140,7141,1
Samferdsel146,2148,5150,0150,5150,6
Hotell- og restaurantvirksomhet133,1134,9135,7135,8135,9
Informasjon og kommunikasjon149,7150,2150,1150,4151,2
Omsetning og drift av fast eiendom148,7151,2152,1151,3152,7
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting146,9146,7147,7147,5147,6
Forretningsmessig tjenesteyting140,3142,7142,5143,7144,1
Undervisning142,5143,9144,1144,1144,5
Helse- og sosialtjenester148,2148,6148,1147,9148,1
Kultur, underholdning og fritid i alt142,8144,9144,9143,9145,3
Personlig tjenesteyting143,1143,4142,9143,2144,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB