258978_tabell_276164_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
258978_tabell_276164
statistikk
2016-08-26T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
false
Lønnsindeksen viser gjennomsnittlig avtalt månedslønn i næringer som industri, bygg og anlegg, olje- og gassvirksomhet.

Lønnsindeks2. kvartal 2016, foreløpige tall

Innhold

Lønnsindeks for gjennomsnittlig månedslønn. 2005=100
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn
2. kvartal 20153. kvartal 20154. kvartal 20151. kvartal 20162. kvartal 2016
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift150,8149,7146,9158,3155,1
Industri150,3150,4149,5152,3155,9
Kraftforsyning171,5166,0168,2170,3178,6
Vannforsyning, avløp og renovasjon140,7139,2140,3141,8142,7
Bygge- og anleggsvirksomhet145,0140,7140,6144,3146,5
Varehandel139,6138,2137,2136,3134,9
Samferdsel147,4147,5149,3150,3150,2
Hotell- og restaurantvirksomhet130,1129,1130,7132,7132,1
Informasjon og kommunikasjon157,0152,6151,9158,1156,8
Omsetning og drift av fast eiendom152,7152,2150,5153,9158,4
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting145,9143,7143,4145,1145,8
Forretningsmessig tjenesteyting142,8139,3139,7145,6141,7
Undervisning141,0144,6142,6142,2142,5
Helse- og sosialtjenester145,4147,7145,9145,1144,4
Kultur, underholdning og fritid i alt144,3147,6145,9148,1147,5
Personlig tjenesteyting142,5145,9143,1143,3143,5

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB