151701_tabell_208297_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
151701_tabell_208297
statistikk
2014-11-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
false

Lønnsindeks3. kvartal 2014, foreløpige tall

Innhold

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
2. kvartal 2013 - 3. kvartal 20132. kvartal 2014 - 3. kvartal 2014
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,60,7
Industri0,91,9
Kraftforsyning2,12,0
Vannforsyning, avløp og renovasjon-0,10,1
Bygge- og anleggsvirksomhet0,20,9
Varehandel1,00,2
Samferdsel0,41,5
Hotell- og restaurantvirksomhet0,10,7
Informasjon og kommunikasjon2,01,0
Omsetning og drift av fast eiendom1,52,3
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting1,10,5
Forretningsmessig tjenesteyting0,31,4
Undervisning1,90,9
Helse- og sosialtjenester1,60,8
Kultur, underholdning og fritid i alt0,31,6
Personlig tjenesteyting1,10,4