147240_tabell_179855_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
147240_tabell_179855
statistikk
2014-05-30T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
false

Lønnsindeks1. kvartal 2014, foreløpige tall

Innhold

Lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn. 2005=100
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn
1. kvartal 20132. kvartal 20133. kvartal 20134. kvartal 20131. kvartal 2014
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift142,6144,0144,9146,2146,5
Industri139,2140,7142,0143,9143,8
Kraftforsyning153,1153,9157,2159,7159,3
Vannforsyning, avløp og renovasjon136,8137,9137,8138,3138,5
Bygge- og anleggsvirksomhet134,2136,2136,5137,3138,1
Varehandel131,3133,5134,8134,8136,1
Samferdsel139,6140,3140,8141,7141,6
Hotell- og restaurantvirksomhet128,4129,2129,3129,9130,5
Informasjon og kommunikasjon138,7139,9142,7143,9143,9
Omsetning og drift av fast eiendom140,4139,9142,0141,7143,1
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting138,2138,4139,9142,7142,5
Forretningsmessig tjenesteyting133,4135,2135,6135,9136,5
Undervisning134,2134,3136,8137,0137,8
Helse- og sosialtjenester139,5139,9142,2142,6144,0
Kultur, underholdning og fritid i alt134,3135,8136,2136,8136,9
Personlig tjenesteyting133,7135,6137,1138,9139,4