147240_tabell_179854_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
147240_tabell_179854
statistikk
2014-05-30T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
false

Lønnsindeks1. kvartal 2014, foreløpige tall

Innhold

Lønnsindeks for gjennomsnittlig månedslønn. 2005=100
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn
1. kvartal 20132. kvartal 20133. kvartal 20134. kvartal 20131. kvartal 2014
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift153,2141,6139,6141,6157,6
Industri143,5145,1139,6143,4148,3
Kraftforsyning155,7157,6156,3157,3161,5
Vannforsyning, avløp og renovasjon136,5135,6135,2133,2136,1
Bygge- og anleggsvirksomhet133,0138,6131,9133,8136,4
Varehandel135,8133,5134,1128,7139,7
Samferdsel138,9140,8139,1137,6143,4
Hotell- og restaurantvirksomhet127,2125,6123,3127,1127,3
Informasjon og kommunikasjon147,1143,0145,3142,6152,0
Omsetning og drift av fast eiendom136,0147,8147,2139,2144,7
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting139,0136,7137,0137,4141,7
Forretningsmessig tjenesteyting135,4135,0133,6133,6137,9
Undervisning133,2135,1135,5137,9136,6
Helse- og sosialtjenester137,1137,8139,6139,3142,0
Kultur, underholdning og fritid i alt136,5138,9138,3140,3140,8
Personlig tjenesteyting134,4136,4133,7139,1138,2