194191_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkult/aar
194191
Månedslønna økte med 1 100 kroner
statistikk
2015-03-05T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkult, Lønn for ansatte i kultur, underholdning og fritidLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true
Statistikken viser lønsutviklingenn for ansatte i kultur, underholdning og fritid. Månedslønna gikk opp 1 100 kroner fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014.

Lønn for ansatte i kultur, underholdning og fritid1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Månedslønna økte med 1 100 kroner

Heltidsansatte i kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtid på 39 600 kroner per 1. oktober 2014. Dette er en økning på 1 100 kroner, tilsvarende 2,9 prosent, fra samme tidspunkt året før.

Heltidsansatte i kultur, underholdning og fritid, etter næring. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
201320142013 - 2014201320142013 - 2014
Kultur, underholdning og fritid, i alt38 50039 6002,937 60038 8003,2
Underholdning og kunstnerisk virksomhet39 20041 2005,138 40040 5005,5
Biblioteker, museer, arkiv, annet37 60038 3001,937 40038 2002,1
Lotteri- og totalisatorspill43 20043 7001,241 70042 1001,0
Sports- og fritidsaktiviteter37 70038 6002,436 70037 6002,5

Næringshovedområdet omfatter blant annet kunstnerisk virksomhet, underholdning, drift av biblioteker, museer, arkiver og lignende, sports- og fritidsaktiviteter samt drift av fornøyelsesparker.

Antall ansatte i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i næringshovedområdet kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter med til sammen 9 007 heltidsansatte og 7 396 deltidsansatte. Ifølge Virksomhets- og foretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken for næringshovedområdet 26 900 ansatte per oktober 2014.