92601_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkult/aar
92601
1 300 kroner mer i månedslønn
statistikk
2013-03-07T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkult, Lønn for ansatte i kultur, underholdning og fritidLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i kultur, underholdning og fritid1. oktober 2012

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 300 kroner mer i månedslønn

Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for heltidsansatte i kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter var 37 000 kroner per 1. oktober 2012. Dette er 1 300 kroner, eller 3,6 prosent, mer enn på samme tid året før.

Heltidsansatte i kultur, underholdning og fritid, etter næring. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
201120122011 - 2012201120122011 - 2012
Kultur, underholdning og fritid, i alt35 70037 0003,635 00036 4004,0
Underholdning og kunstnerisk virksomhet37 00038 6004,336 50038 0004,1
Biblioteker, museer, arkiv, annet35 40036 6003,435 30036 5003,4
Lotteri- og totalisatorspill39 60040 8003,038 20039 5003,4
Sports- og fritidsaktiviteter34 60036 0004,033 70035 1004,2

Næringshovedområdet omfatter blant annet kunstnerisk virksomhet, underholdning, drift av biblioteker, museer, arkiver og lignende, sports- og fritidsaktiviteter samt drift av fornøyelsesparker.

Ansatte i biblioteker og museer fikk 1 200 mer i månedslønn

For heltidsansatte innenfor biblioteker, museer og arkiver økte den gjennomsnittlige månedslønna med 1 200 kroner, eller 3,4 prosent, fra 2011 til 36 600 kroner i oktober 2012.

Akademiske yrker, som blant annet omfatter arkivarer og konservatorer, hadde en månedslønn på 39 400 kroner, mens tilsvarende lønn for høgskoleyrker var 34 900 kroner per 1. oktober 2012. Dette er en økning fra 2011 på henholdsvis 4,8 og 2,0 prosent.

Kunst og underholdning økte med 1 600 kroner

Heltidsansatte i kunstnerisk virksomhet og underholdningsbransjen hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 38 600 kroner. Dette er en økning på 4,3 prosent, eller 1 600 kroner, fra oktober 2011. Akademiske yrker er en stor gruppe innenfor dette området og består blant annet av musikere, skuespillere, dansere og regissører. Denne gruppen hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 41 400 kroner i 2012, noe som tilsvarer en økning på 1 500 kroner, eller 3,8 prosent, fra året før. Høgskoleyrker, hvor vi blant annet finner sceneteknikere og inspisienter, hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 35 000 kroner. Dette er 2 000 kroner, eller 6,1 prosent, mer enn på samme tid året før.

Sport og fritid opp 1 400 kroner

Heltidsansatte i sports- og fritidsaktiviteter, treningssentre og fornøyelsesparker hadde en månedslønn på 36 000 kroner. Dette er 1 400 kroner, eller 4,0 prosent, mer enn på samme tid året før. Ansatte i høgskoleyrker, som blant annet omfatter idrettsutøvere, trenere og instruktører, hadde en månedslønn på 37 700 kroner. Det tilsvarer en økning på 800 kroner, eller 2,2 prosent, fra samme tidspunkt året før.

Om statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i næringshovedområdet kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter med til sammen 8 621 heltidsansatte og 5 806 deltidsansatte. Ifølge Virksomhets- og foretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken for kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 25 400 ansatte per oktober 2012.

Lønnsstatistikken har tellingspunkt 1. oktober hvert år uavhengig av tidspunkt for når resultater fra lønnsoppgjørene gjelder. Dette kan påvirke lønnsendringene i lønnsstatistikken fra 1. oktober 2011 til 1. oktober 2012.

Strukturelle endringer i næringshovedområdet vil også kunne påvirke endringene som måles. Dette kan være forhold som for eksempel endringer i sysselsettingsmønsteret, eller at personer bytter jobb mellom ulike næringer og yrker med forskjellig lønnsnivå. I tillegg påvirkes tallene av forskjeller mellom dem som kommer inn i, og dem som går ut av, arbeidsmarkedet.