Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Arkiv for Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
7. april 2000 1. oktober 1999 Månedsfortjenesten økte med 900 kroner