284066_tabell_293167_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt/aar
284066_tabell_293167
statistikk
2017-02-01T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikken viser lønn for alle ansatte. Månedslønna økte med 1,6 prosent fra september 2015 til september 2016.

Lønn2016

Innhold

Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte i ulike næringer
Månedslønn
20152016Endring i prosent
Alle næringer42 60043 3001,6
Jordbruk, skogbruk og fiske33 60034 6003,0
Bergverksdrift og utvinning68 00069 2001,8
Industri43 80044 4001,4
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning54 60055 6001,8
Vann, avløp, renovasjon39 40040 3002,3
Bygge- og anleggsvirksomhet39 80041 0003,0
Varehandel, reparasjon av motorvogner37 90038 9002,6
Transport og lagring42 90043 2000,7
Overnattings- og serveringsvirksomhet29 10029 7002,1
Informasjon og kommunikasjon54 90056 3002,6
Finansierings- og forsikringsvirksomhet60 10062 1003,3
Omsetning og drift av fast eiendom50 60051 5001,8
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting53 40053 8000,7
Forretningsmessig tjenesteyting36 10036 9002,2
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning45 30046 1001,8
Undervisning42 00042 9002,1
Helse- og sosialtjenester38 90039 6001,8
Kultur, underholdning og fritid37 00037 8002,2
Annen tjenesteyting39 10040 1002,6

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB