195016_tabell_221958_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt/aar
195016_tabell_221958
statistikk
2015-03-20T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikken viser lønn for alle ansatte. Månedslønna økte med 3,2 prosent fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014.

Lønn2014

Innhold

Gjennomsnittlig årslønn for alle ansatte per heltidsekvivalent, etter næringshovedområde. Kroner og endring i prosent
20132014
Årslønn (kr)Prosentvis endring fra året før (prosent)Årslønn (kr)Prosentvis endring fra året før (prosent)
Alle områder489 2003,9503 8003,0
Fiskeoppdrett472 4004,6494 3004,6
Olje og gassutvinning764 4005,4785 6002,8
Industri489 6003,7503 3002,8
Kraftforsyning589 3006,0611 3003,7
Vann, avløp og renovasjon458 2003,2464 0001,3
Bygge- og anleggsvirksomhet457 2003,5470 2002,8
Varehandel433 8003,4440 8001,6
Samferdsel477 9003,8490 0002,5
Hotell og restaurant339 7002,9347 3002,2
Informasjon og kommunikasjon624 5002,9644 0003,1
Finanstjenester681 7006,0715 8005,0
Omsetning og drift av fast eiendom589 2005,4599 7001,8
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting627 7004,3644 0002,6
Forretningsmessig tjenesteyting409 5003,6419 3002,4
Undervisning467 7002,5480 3002,7
Helse- og sosialtjenester424 8003,1435 7002,6
Kultur, underholdning og fritid440 4003,6449 4002,0
Personlige tjenester437 5003,8448 9002,6
Staten509 7004,1526 3003,3
Kommune og fylkeskommune452 2003,5468 2003,5
Helseforetak507 2003,9525 2003,5

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB