195016_tabell_221957_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt/aar
195016_tabell_221957
statistikk
2015-03-20T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikken viser lønn for alle ansatte. Månedslønna økte med 3,2 prosent fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014.

Lønn2014

Innhold

Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte per heltidsekvivalent, etter næringshovedområde. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
201320142013 - 2014201320142013 - 2014
Alle næringer41 00042 3003,238 50039 8003,4
Jordbruk, skogbruk og fiske39 40041 6005,636 60038 4004,9
Bergverksdrift og utvinning63 60065 2002,553 50054 9002,6
Industri41 00042 2002,938 80039 9002,8
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning49 60051 1003,047 70049 1002,9
Vann, avløp, renovasjon38 30038 9001,636 60037 7003,0
Bygge- og anleggsvirksomhet38 30039 4002,936 60037 6002,7
Varehandel, reparasjon av motorvogner36 30037 0001,934 20035 1002,6
Transport og lagring40 10041 4003,237 60038 7002,9
Overnattings- og serveringsvirksomhet28 40029 3003,227 50028 4003,3
Informasjon og kommunikasjon52 40053 7002,549 10050 4002,6
Finansierings- og forsikringsvirksomhet55 70058 2004,549 30051 0003,4
Omsetning og drift av fast eiendom49 50050 8002,645 30046 9003,5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting51 90053 1002,349 60051 0002,8
Forretningsmessig tjenesteyting34 30035 5003,532 90034 0003,3
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning42 90044 5003,741 40042 8003,4
Undervisning40 50042 2004,239 60041 2004,0
Helse- og sosialtjenester37 70039 1003,734 70036 0003,7
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter37 00038 1003,036 10037 3003,3
Annen tjenesteyting37 10037 6001,336 20036 7001,4

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB