Sysselsette i kommunal sektor2016, 4. kvartal

Innhald

Arkiv for Sysselsette i kommunal sektor - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
15. mars 2017 2016, 4. kvartal Halv million sysselsette i kommunane
15. juni 2016 2015, 4. kvartal Kommunane har flest årsverk i helse- og sosialtenester
15. juni 2015 2014, 4. kvartal Svak vekst i kommunane
16. juni 2014 2013, 4. kvartal Framleis vekst i kommunane
17. juni 2013 2012, 4. kvartal Svak auke i sysselsettinga i kommunane og fylka
15. juni 2012 2011, 4. kvartal 9 900 fleire tilsette i kommunane
15. juni 2011 2010, 4. kvartal Fleire tilsette i kommunane
15. juni 2010 2009, 4. kvartal 490 000 sysselsette i kommunal sektor
15. juni 2009 2008, 4. kvartal Fleire tilsette i kommunane
16. juni 2008 2007, 4. kvartal Sterkt aukande sysselsetjing i barnehagane
25. april 2008 2005, 4. kvartal Reviderte tal for pleie og omsorg

Arkiv for Sysselsette i kommunal sektor - årleg, førebelse tal (nedlagd)

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
15. mars 2017 2016, 4. kvartal Halv million sysselsette i kommunane
15. juni 2016 2015, 4. kvartal Kommunane har flest årsverk i helse- og sosialtenester
15. juni 2015 2014, 4. kvartal Svak vekst i kommunane
16. juni 2014 2013, 4. kvartal Framleis vekst i kommunane
17. juni 2013 2012, 4. kvartal Svak auke i sysselsettinga i kommunane og fylka
15. juni 2012 2011, 4. kvartal 9 900 fleire tilsette i kommunane
15. juni 2011 2010, 4. kvartal Fleire tilsette i kommunane
15. juni 2010 2009, 4. kvartal 490 000 sysselsette i kommunal sektor
15. juni 2009 2008, 4. kvartal Fleire tilsette i kommunane
16. juni 2008 2007, 4. kvartal Sterkt aukande sysselsetjing i barnehagane
25. april 2008 2005, 4. kvartal Reviderte tal for pleie og omsorg