209994_tabell_230325_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/innvregsys/aar
209994_tabell_230325
statistikk
2015-06-18T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
false
Innvandrere stod for 75,5 prosent av sysselsettingsveksten fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014.

Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert2014, 4. kvartal

Innhold

Innvandrere som er sysselsatte, etter botid og landbakgrunn (verdensregion). Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppe
2014
Gruppe 1: EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New ZealandGruppe 2: Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA, Oseania utenom Australia og New Zealand
Absolutte tall
Bosatt under 1 år18 1894 630
Bosatt fra 1 inntil 2 år20 1846 824
Bosatt fra 2 inntil 3 år19 3967 941
Bosatt fra 3 inntil 4 år20 5637 745
Bosatt fra 4 inntil 5 år18 0117 842
Bosatt fra 5 inntil 6 år14 3538 255
Bosatt fra 6 inntil 7 år16 0467 859
Bosatt fra 7 inntil 10 år28 91319 735
Bosatt fra 10 inntil 15 år16 04632 795
Bosatt fra 15 år og mer40 32266 176
 
Prosent
Bosatt under 1 år70,126,4
Bosatt fra 1 inntil 2 år69,934,6
Bosatt fra 2 inntil 3 år69,042,7
Bosatt fra 3 inntil 4 år72,551,3
Bosatt fra 4 inntil 5 år74,255,8
Bosatt fra 5 inntil 6 år76,758,2
Bosatt fra 6 inntil 7 år77,561,5
Bosatt fra 7 inntil 10 år79,761,2
Bosatt fra 10 inntil 15 år79,459,3
Bosatt fra 15 år og mer68,359,1

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB