209994_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/innvregsys/aar
209994_tabell
statistikk
2015-06-18T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
false
Innvandrere stod for 75,5 prosent av sysselsettingsveksten fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014.

Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert2014, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Sysselsatte i alt og sysselsatte innvandrere etter verdensregion. Absolutte tall og i prosent av personer 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartalfullscreen-iconSysselsatte i alt og sysselsatte innvandrere etter verdensregion. Absolutte tall og i prosent av personer 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartalexcel-iconSysselsatte i alt og sysselsatte innvandrere etter verdensregion. Absolutte tall og i prosent av personer 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartalcsv-iconSysselsatte i alt og sysselsatte innvandrere etter verdensregion. Absolutte tall og i prosent av personer 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartal
Tabell 2Sysselsatte, etter innvandrerkategori, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn . Absolutte tall og i prosent av personer 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartalfullscreen-iconSysselsatte, etter innvandrerkategori, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn . Absolutte tall og i prosent av personer 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartalexcel-iconSysselsatte, etter innvandrerkategori, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn . Absolutte tall og i prosent av personer 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartalcsv-iconSysselsatte, etter innvandrerkategori, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn . Absolutte tall og i prosent av personer 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartal
Tabell 3Sysselsatte etter innvandrerkategori, landbakgrunn (verdensregion) og alder. Absolutte tall og i prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartalfullscreen-iconSysselsatte etter innvandrerkategori, landbakgrunn (verdensregion) og alder. Absolutte tall og i prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartalexcel-iconSysselsatte etter innvandrerkategori, landbakgrunn (verdensregion) og alder. Absolutte tall og i prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartalcsv-iconSysselsatte etter innvandrerkategori, landbakgrunn (verdensregion) og alder. Absolutte tall og i prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartal
Tabell 4Innvandrere som er sysselsatte, etter botid og landbakgrunn (verdensregion). Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppefullscreen-iconInnvandrere som er sysselsatte, etter botid og landbakgrunn (verdensregion). Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppeexcel-iconInnvandrere som er sysselsatte, etter botid og landbakgrunn (verdensregion). Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppecsv-iconInnvandrere som er sysselsatte, etter botid og landbakgrunn (verdensregion). Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppe
Tabell 5Sysselsatte innvandrere, etter utvalgte fødeland og kjønn. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver grupp. 4. kvartalfullscreen-iconSysselsatte innvandrere, etter utvalgte fødeland og kjønn. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver grupp. 4. kvartalexcel-iconSysselsatte innvandrere, etter utvalgte fødeland og kjønn. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver grupp. 4. kvartalcsv-iconSysselsatte innvandrere, etter utvalgte fødeland og kjønn. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver grupp. 4. kvartal
Tabell 6Sysselsatte etter innvandringsbakgrunn, landgruppe og sektor. Absolutte tall og i prosent. 4. kvartalfullscreen-iconSysselsatte etter innvandringsbakgrunn, landgruppe og sektor. Absolutte tall og i prosent. 4. kvartalexcel-iconSysselsatte etter innvandringsbakgrunn, landgruppe og sektor. Absolutte tall og i prosent. 4. kvartalcsv-iconSysselsatte etter innvandringsbakgrunn, landgruppe og sektor. Absolutte tall og i prosent. 4. kvartal
Tabell 7Sysselsatte etter bostedsfylke og landgruppe. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartalfullscreen-iconSysselsatte etter bostedsfylke og landgruppe. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartalexcel-iconSysselsatte etter bostedsfylke og landgruppe. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartalcsv-iconSysselsatte etter bostedsfylke og landgruppe. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartal
Tabell 8Personer 15-74 år etter kjønn, verdensregion og yrkesstatus. Prosent. 4. kvartalfullscreen-iconPersoner 15-74 år etter kjønn, verdensregion og yrkesstatus. Prosent. 4. kvartalexcel-iconPersoner 15-74 år etter kjønn, verdensregion og yrkesstatus. Prosent. 4. kvartalcsv-iconPersoner 15-74 år etter kjønn, verdensregion og yrkesstatus. Prosent. 4. kvartal
Tabell 9Virksomheter med minst 10 ansatte og ansatte i slike virksomheter, etter andel innvandrere blant de ansatte (15-74 år). Absolutte tall og prosent av virksomheter/ansatte i hver gruppe. 4 kvartalfullscreen-iconVirksomheter med minst 10 ansatte og ansatte i slike virksomheter, etter andel innvandrere blant de ansatte (15-74 år). Absolutte tall og prosent av virksomheter/ansatte i hver gruppe. 4 kvartalexcel-iconVirksomheter med minst 10 ansatte og ansatte i slike virksomheter, etter andel innvandrere blant de ansatte (15-74 år). Absolutte tall og prosent av virksomheter/ansatte i hver gruppe. 4 kvartalcsv-iconVirksomheter med minst 10 ansatte og ansatte i slike virksomheter, etter andel innvandrere blant de ansatte (15-74 år). Absolutte tall og prosent av virksomheter/ansatte i hver gruppe. 4 kvartal
Tabell 10Sysselsatte etter innvandrerbakgrunn, landbakgrunn og alder. Absolutte tall og i prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartalfullscreen-iconSysselsatte etter innvandrerbakgrunn, landbakgrunn og alder. Absolutte tall og i prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartalexcel-iconSysselsatte etter innvandrerbakgrunn, landbakgrunn og alder. Absolutte tall og i prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartalcsv-iconSysselsatte etter innvandrerbakgrunn, landbakgrunn og alder. Absolutte tall og i prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartal

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB