270417_tabell_270656_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/hesospers/aar
270417_tabell_270656
statistikk
2016-06-27T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
false
Blant personer i alderen 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning var nesten 82 prosent, eller 398 000 personer, sysselsatt 4. kvartal 2015.

Helse- og sosialpersonell2015, 4. kvartal

Innhold

Helse- og sosialpersonell,15-74 år1
2015
AntallAndel
1Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder. Dette gir endring i tidsserien. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015 tallene.
Personer med helse- og sosialfaglig utdanning483 682100,0
Menn73 14915,1
Kvinner410 53384,9
 
Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning397 150100,0
Menn63 91016,1
Kvinner333 24083,9
 
Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester316 85479,8