270417_tabell_270655_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/hesospers/aar
270417_tabell_270655
statistikk
2016-06-27T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
false
Blant personer i alderen 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning var nesten 82 prosent, eller 398 000 personer, sysselsatt 4. kvartal 2015.

Helse- og sosialpersonell2015, 4. kvartal

Innhold

Innvandrere og ikke-bosatte 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning sysselsatt i helse- og sosialtjenester, etter landbakgrunn. Per 4. kvartal.1
2015
Alle landNorgeDanmarkFinlandSverigeTysklandØvrige EU/EØS-land, USA, Canada, Australia og New ZealandEuropa utenom EU-/EØS-områdetAsia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand
1Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder. Dette gir endring i tidsserien. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015 tallene.
2Helse-og sosialtjenester inkluderer næringene 86-88
3Helsefagarbeider er inkludert
4Medisinstudenter med lisens er inkludert
5Fra 2011 er kun kliniske psykologer inkludert. Personer med andre psykologiutdanninger finnes under "Øvrig helseutdanning på universitetsnivå"
Helse- og sosialfagutdanning i alt237 7193451 7949905 3902 3486 8604 02515 967
Hjelpepleier, omsorgsarbeider og helsearbeider310 3461041781511 3341888231 4766 092
Andre grupper på videregående nivå3 3582489351751494324422 012
Ergo- og fysioterapeut1 23091365320717741950179
Sykepleier, jordmor og helsesøster11 0531036155962 2876452 4918323 484
Øvrig helseutdanning på høgskolenivå4 10750239744031757703902 006
Lege42 3102116511273145463393839
Lege med spesialitet2 9301822637335624831234625
Tannlege og tannlegespesialister9913351414315520398340
Psykolog568388813175601984299
Øvrig helseutdanning på universitetsnivå7115236583023068291

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB