210008_tabell_229478_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/hesospers/aar
210008_tabell_229478
statistikk
2015-06-12T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
false
Statistikken omfatter helsepersonell i ulike næringer i Norge. 79 prosent av de med helse- eller sosialfaglig utdanning jobbet i helse- og sosialtjenestene 4. kvartal 2014.

Helse- og sosialpersonell2014, 4. kvartal

Innhold

Sysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og andel sysselsatte i næring. Per 4. kvartal
Sysselsatte personer, alle næringerHelse og sosialtjenesterOffentlig administrasjon og forsvar, trygdeordninger underlagt offentlig forvaltningUndervisningUtleie av arbeidskraftAndre næringer
2014Andel2014Andel2014Andel2014Andel2014Andel2014Andel
1Helsefagarbeider, ny fagutdanning fra 2009
2Omfatter fra 2011 bare kliniske psykologer. Andre psykologiutdannede er plassert i gruppen "Annen høyere helseutdanning på universitetsnivå"
Helse- og sosialfagutdanning i alt387 424100,0306 08879,012 7423,322 0255,72 7580,743 81111,3
Helsesekretær11 541100,08 80176,33573,13713,21171,01 89516,4
Hjelpepleier61 504100,051 08483,11 3612,22 5214,12940,56 24410,2
Helsefagarbeider114 825100,013 73992,71120,81471,02361,65914,0
Omsorgsarbeider13 669100,010 43176,33002,28045,9470,32 08715,3
Ambulansearbeider4 094100,03 31881,02476,0681,760,145511,1
Apotektekniker5 134100,05029,8861,71122,2220,44 41285,9
Fotterapeut1 861100,01 07457,7321,7924,9120,665135,0
Barne- og ungdomsarbeider21 097100,013 67464,84011,94 87123,1950,52 0569,7
Tannhelsesekretær5 035100,03 57571,01683,33226,4420,892818,4
Tanntekniker746100,09312,5111,5293,920,361181,9
Aktivitør3 730100,02 52467,71313,540710,9150,465317,5
Annen videregående helseutdanning5 803100,05 07487,41783,1921,6180,34417,6
Ergoterapeut4 435100,03 50479,02806,32535,7140,33848,7
Fysioterapeut11 879100,09 57780,64233,64834,1250,21 37111,5
Jordmor3 154100,02 87591,2401,3902,9301,01193,8
Radiograf3 466100,02 93584,7661,91022,9100,335310,2
Sykepleier99 170100,084 89285,62 9813,03 5013,51 4571,56 3396,4
Vernepleier14 925100,012 09581,06774,51 55710,4190,15773,9
Helsesøster4 368100,03 81687,41483,42335,320,01693,9
Tannpleier1 342100,01 04778,0533,9926,950,414510,8
Audiograf494100,032766,2142,8275,520,412425,1
Bioingeniør6 950100,05 01572,21772,54636,790,11 28618,5
Optiker1 709100,01448,4120,7482,8171,01 48887,1
Ortopediingeniør211100,020,920,941,900,020396,2
Barnevernspedagog11 526100,08 75476,07246,31 23610,7330,37796,8
Sosionom15 171100,010 62270,02 09913,81 0166,7450,31 3899,2
Reseptar40100,037,5615,037,500,02870,0
Øvrig helseutdanning på høgskolenivå12 000100,010 55688,01491,23252,7480,49227,7
Klinisk ernæringsfysiolog691100,032547,0497,117825,830,413619,7
Reseptarfarmasøyt1 695100,0311,8372,2402,430,21 58493,5
Provisorfarmasøyt2 841100,0883,11284,51394,920,12 48487,4
Kiropraktor703100,065693,300,040,610,1426,0
Perfusjonist40100,03895,000,0-0,000,025,0
Medisinstudent med lisens367100,028377,1184,9205,441,14211,4
Lege uten spesialitet12 139100,010 52486,73562,94333,6290,27976,6
Lege med spesialitet13 879100,012 30388,63372,44263,1550,47585,5
Tannlege uten spesialitet4 451100,03 97089,2811,82084,740,11884,2
Tannlege med spesialitet586100,048582,840,78414,300,0132,2
Psykolog26 922100,05 41178,22924,273410,630,04827,0
Annen høyere helseutdanning3 231100,01 92159,52056,349015,2321,058318,0