210008_tabell_229477_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/hesospers/aar
210008_tabell_229477
statistikk
2015-06-12T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
false
Statistikken omfatter helsepersonell i ulike næringer i Norge. 79 prosent av de med helse- eller sosialfaglig utdanning jobbet i helse- og sosialtjenestene 4. kvartal 2014.

Helse- og sosialpersonell2014, 4. kvartal

Innhold

Personer i arbeidsstyrken med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning, arbeidsstyrkestatus og alder
2014
I arbeidsstyrken i altSysselsatteRegistrerte arbeidsledige
Alle aldreAlle aldre15-66 år67 år og overAlle aldre
1Helsefagarbeider er ny fagtudanning fra 2009
2Fra 2011 er kun kliniske psykologer inkludert. Øvrige psykologiutdannede er inkludert i "Annen helsefaglig utdanning på universitetsnivå".
Helse- og sosialfagutdanning i alt389 787387 424378 2799 1452 363
Helsesekretær11 70611 54111 429112165
Hjelpepleier61 89961 50459 0382 466395
Helsefagarbeider114 98114 82514 78540156
Omsorgsarbeider13 77713 66913 353316108
Ambulansearbeider4 1164 0944 0415322
Apotektekniker5 2315 1345 0845097
Fotterapeut1 8781 8611 8164517
Barne- og ungdomsarbeider21 32721 09721 01681230
Tannhelsesekretær5 1065 0354 93410171
Tanntekniker7587467004612
Aktivitør3 7623 7303 6527832
Annen videregående helseutdanning5 8545 8035 7792451
Ergoterapeut4 4664 4354 3914431
Fysioterapeut11 94111 87911 47040962
Jordmor3 1593 1543 070845
Radiograf3 4873 4663 4462021
Sykepleier99 41699 17097 5511 619246
Vernepleier14 98414 92514 8428359
Helsesøster4 3794 3684 23413411
Tannpleier1 3501 3421 319238
Audiograf50249448958
Bioingeniør6 9916 9506 8539741
Optiker1 7231 7091 6664314
Ortopediingeniør21121120560
Barnevernspedagog11 62911 52611 43789103
Sosionom15 29215 17114 767404121
Reseptar41403461
Øvrig helseutdanning på høgskolenivå12 05512 00011 9653555
Klinisk ernæringsfysiolog697691678136
Reseptarfarmasøyt1 7011 6951 674216
Provisorfarmasøyt2 8472 8412 778636
Kiropraktor703703689140
Perfusjonist40403820
Medisinstudent med lisens36736736700
Lege uten spesialitet212 24712 13911 943196108
Lege med spesialitet13 88513 87912 3941 4856
Tannlege uten spesialitet4 4644 4514 08336813
Tannlege med spesialitet586586511750
Psykolog6 9606 9226 54138138
Annen høyere helseutdanning3 2693 2313 2171438