100977_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/arbkonfl/aar
100977
361 000 tapte arbeidsdagar
statistikk
2013-05-07T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
arbkonfl, Arbeidskonfliktar, streik, lockout, tapte arbeidsdagarArbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Arbeid og lønn
false

Arbeidskonfliktar2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

361 000 tapte arbeidsdagar

Knapt 361 000 arbeidsdagar gjekk tapt på grunn av arbeidskonfliktar i 2012. Dette var færre enn ved hovudoppgjeret i 2010, då ein halv million arbeidsdagar gjekk tapt.

Talet på arbeidskonfliktar, arbeidstakarar og tapte arbeidsdagar
2009201020112012
Arbeidskonfliktar212211
Arbeidstakarar i arbeidskonflikt3666 93811441 820
Tapte arbeidsdagar180500 009526360 643

I 2012 vart det registrert 11 arbeidskonfliktar med til saman 41 800 involverte arbeidstakarar. Det var flest tapte arbeidsdagar innanfor helse- og sosialtenester. Her var 25 500 arbeidstakarar involverte. Dette ga eit tap på om lag 252 000 arbeidsdagar, eller 70 prosent av alle tapte arbeidsdagar dette året. Årsaka var den omfattande streiken blant tilsette i kommunane. Også i staten var det omfattande konfliktar i 2012, med tap av om lag 49 000 arbeidsdagar.

I år med hovudoppgjer, slik som i 2012, er det som regel fleire tapte arbeidsdagar enn i år med mellomoppgjer. Det er hovudoppgjer annakvart år, som for dei fleste tariffområda vil seie at det blir inngått toårige tariffavtalar. I år med mellomoppgjer skjer det ein revisjon av dei avtalane som er inngått i hovudoppgjeret. Dette forklarer ein del av dei store endringane i statistikken frå år til år.