Overtid, arbeidskraftundersøkelsen2005

Innhold

Arkiv for Overtid, arbeidskraftundersøkelsen - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
5. august 2005 2005 Overtiden tilsvarte 68 000 heltidsjobber
4. august 2004 2004 Overtiden tilsvarte 58 000 heltidsjobber
4. august 2003 2003 57 000 årsverk som overtid
5. august 2002 2002 65 000 årsverk som overtid
17. januar 2002 2001 Stabil overtidsbruk