1962_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akuovertid/aar
1962
Overtiden tilsvarte 68 000 heltidsjobber
statistikk
2005-08-05T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
akuovertid, Overtid, arbeidskraftundersøkelsen, overtidstimer, avspasering, lønnskompensasjonSysselsetting, Arbeid og lønn
true

Overtid, arbeidskraftundersøkelsen2005

Innhold

Publisert:

Overtiden tilsvarte 68 000 heltidsjobber

21 prosent av de heltidsansatte arbeidet overtid i 2. kvartal 2005. Andelen var 24 prosent for menn og 17 prosent for kvinner. Overtidstimetallet tilsvarte 68 000 heltidsjobber, eller 4,7 prosent av alle ukeverk utført av heltidsansatte. Overtidsandelen totalt sett har holdt seg stabil siden 2000.

Andelen som arbeidet overtid var høyest innenfor finanstjenester (31 prosent), deretter følger engroshandel (30 prosent), samt olje- og gassutvinning (29 prosent). Lavest andel med overtid finnes innenfor undervisning, helse- og sosialtjenester, samt offentlig administrasjon og forsvar (13-16 prosent).

Med overtid menes her arbeidstid utover avtalt arbeidstid for heltidsansatte, utført i løpet av en spesifisert uke. 60 prosent av overtiden ble kompensert med lønn, 22 prosent med avspasering, mens 17 prosent ble oppgitt å være uten kompensasjon. Andelen overtid kompensert med lønn økte med 2 prosentpoeng fra i fjor, mens avspaseringsandelen gikk ned tilsvarende. Andelen overtid uten kompensasjon minket med 1 prosentpoeng.

Av de heltidsansatte med universitets- eller høyskoleutdanning arbeidet 25 prosent overtid, mens andelen var 19 prosent for dem med lavere utdanning.

Se også Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kvartal 2005 .

Tabeller: