395937
/arbeid-og-lonn/statistikker/aki/kvartal
395937
statistikk
2020-05-19T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
aki, Arbeidskraftkostnadsindeks, arbeidskraftkostnader, indeks, næringshovudområde (for eksempel industri, bygg og anlegg, olje), næringar, heltidstilsette, deltidstilsetteLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftkostnadsindeks1. kvartal 2020, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Totale arbeidskraftkostnader, etter næringshovudområde.
IndeksProsent
1. kvartal 20204. kvartal 2019 - 1. kvartal 20201. kvartal 2019 - 1. kvartal 2020
Bergverksdrift og utvinning110,12,61,2
Industri109,2-0,53,1
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn110,5-1,32,5
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd109,4-0,42,8
Byggje- og anleggsverksemd109,6-0,12,9
Varehandel, reparasjon av motorvogner109,90,42,8
Transport og lagring110,01,33,5
Overnattings- og serveringsverksemd109,70,73,2
Informasjon og kommunikasjon109,1-0,32,1
Omsetning og drift av fast eigedom110,61,63,6
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting109,3-0,61,9
Forretningsmessig tenesteyting109,0-0,62,3
Undervisning110,00,53,5
Helse og sosialtenester111,42,33,3
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar110,11,12,8
Personleg tenesteyting109,90,83,0

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB