Vekst i arbeidsgiveravgiften

Publisert:

Samlet grunnlag for arbeidsgiveravgift utgjorde 1 353 milliarder kroner i 2018, 5,7 prosent mer enn året før. Offentlig sektor hadde størst vekst med 6,8 prosent

Grunnlag for arbeidsgiveravgift  i privat sektor utgjorde 977 milliarder kroner i 2018. Veksten fra 2017 var på 5,3 prosent, viser statistikken over arbeidsgiveravgift. Offentlig sektor utgjorde 376 milliarder kroner av det samlede grunnlaget for arbeidsgiveravgift i 2018. Veksten fra 2017 i offentlig sektor på 6,8 prosent skyldes kraftigere vekst i tilskudd og premie til pensjonsordninger

Figur 1. Grunnlag for arbeidsgiveravgift, etter sektor. Endring i prosent

Endring 2015-2016 Endring 2016-2017 Endring 2017-2018
Offentlig sektor 5.1 3.9 6.8
Privat sektor 1.1 2.5 5.3
I alt 2.1 2.9 5.7

Tilskudd og premie til pensjonsordninger varierer fra år til år

Tilskudd og premie til pensjonsordninger utgjorde 96 milliarder kroner av det samlede grunnlaget for arbeidsgiveravgift i 2018, en vekst på 13,1 prosent fra året før. I privat sektor utgjorde tilskudd og premie til pensjonsordninger 49 milliarder kroner eller 5 prosent av samlet grunnlag for arbeidsgiveravgift i 2018. I offentlig sektor utgjorde tilskudd og premier til pensjonsordninger 47 milliarder kroner eller 11 prosent av samlet grunnlag for arbeidsgiveravgift i 2018.

Offentlig sektor hadde en kraftig vekst i tilskudd og premie til pensjonsordninger med hele 18,9 prosent fra 2018. Den tilsvarende endringen året før viste en nedgang med 9,3 prosent. Svingningene i innbetalingene til tilskudd og premie til pensjonsordninger er illustrert i figur 2. Figuren viser at det er offentlig sektor som har de største svingningene i innbetalingene. Svingninger kan skyldes at avgiftsplikten for pensjonsordninger er knyttet til den kalendermåneden hvor den faktiske innbetalingen av tilskuddene er foretatt. Ved tilbakeføring av midler til arbeidsgiver fra premiefond eller innskuddsfond skal det ikke foretas noe tilbakeføring av arbeidsgiveravgift. Tilsvarende gjelder for tilbakeføring av midler ved avvikling av pensjonsordninger.

Figur 2. Prosentvis endring i tilskudd og premier til pensjonsordninger fordelt mellom offentlig og privat sektor

Offentlig sektor Privat sektor
2008 30.0 9.5
2009 5.9 4.2
2010 8.2 11.9
2011 -2.0 4.9
2012 31.4 12.3
2013 -4.0 1.7
2014 19.7 3.2
2015 -14.0 2.0
2016 11.2 0.4
2017 -9.3 -4.1
2018 18.9 8.1

Gjeninnført differensiert arbeidsgiveravgift

Beregning av arbeidsgiveravgift er bestemt fra hvilken arbeidsgiveravgiftssone virksomheten tilhører og hvilken beregningskode virksomheten tilhører. Beregningskodene er bestemt ut fra hvilken næring virksomheten driver. I 2018 hadde beregningskoden for sektorunntatt aktivitet en nedgang på hele 31,4 prosent fra året før i samlet grunnlag for arbeidsgiveravgift. Endringen skyldes at transport- og energivirksomheter fra 1. januar 2018 kom inn i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift igjen etter å ha vært utelatt siden 1. juli 2014 grunnet vedtak om nye retningslinjer for regionalstøtte fra EU-kommisjonen og ESA. Beregningskoden for generelle næringer hadde en vekst på 7,4 prosent i samlet grunnlag for arbeidsgiveravgift i 2018.

Storbykommuner er største bidragsytere til lønnsgrunnlag i privat sektor

De ti største kommunene utgjorde 51 prosent av lønnsgrunnlaget i privat sektor i 2018. Figur 3 viser de ti største kommunene med høyest lønnsgrunnlag i privat sektor. Oslo kommune utgjorde hele 23 prosent av det totale lønnsgrunnlaget i 2018. Bergen og Stavanger utgjorde henholdsvis 6 og 5 prosent av lønnsgrunnlaget, og var to av de tre største kommunene målt i lønnsgrunnlag i privat sektor i 2018. De to hundre minste kommunene i Norge hadde tilsvarende lønnsgrunnlag for 2018 som Trondheim kommune.

Figur 3. Andel (prosent) av lønnsgrunnlag i privat sektor, etter kommune. 2018

Lønnsgrunnlag
Oslo kommune 23% 215686
Bergen 7% 59893
Stavanger 5% 42817
Bærum 4% 40764
Trondheim 4% 38562
Sola 2% 19429
Sandnes 2% 16482
Kristiansand 2% 16185
Drammen 1% 12277
Tromsø 1% 12146
Alle andre kommuner 49% 453878

Faktaside

Kontakt