Rapporter 2014/12

Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2012

Rapporten beskriver omfang og egenskaper ved de sysselsatte som er direkte involvert i olje- og gassutvinning samt sysselsatte i virksomheter som i hovedsak leverer varer til disse.

I 2012 var til sammen 76 848 sysselsatte i petroleumsnæringene og de petroleumsrelaterte næringene. Av disse var 72 263 bosatt i Norge, mens 4 585 var bosatt i andre land og var kun i Norge på arbeidsoppdrag. Fra 2011 til 2012 økte sysselsettingen med 7 542, eller 10,9 prosent.

I denne rapporten gir SSB en beskrivelse av sysselsettingen for petroleumsnæringene og de petroleumsrelaterte næringene i 2012, 2011 og utviklingstrekk fra 2003. Formålet med rapporten er å beskrive omfang og egenskaper ved de sysselsatte som er direkte involvert i olje- og gassutvinning samt sysselsatte i virksomheter som i hovedsak leverer varer til disse. Vær oppmerksom på at store deler av de sysselsatte knyttet til petroleumsvirksomheten arbeider i bedrifter som kun leverer deler av sin vare- og tjenesteproduksjon til petroleumsnæringene. Denne rapporten omfatter ikke sysselsatte i disse virksomhetene.

Om publikasjonen

Tittel

Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2012

Ansvarlig

Anders Ekeland

Serie og -nummer

Rapporter 2014/12

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Norsk olje og gass

Emner

Metoder og dokumentasjon, Olje og gass

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8908-8

ISBN (trykt)

978-82-537-8907-1

ISSN

1892-7513

Antall sider

38

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt