Sysselsatte i kraftnæringen

Publisert Tittel Åpne
5. mai 2017 Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2016 SammendragPDF (962 KB)
11. desember 2014 Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2013 SammendragPDF (960 KB)
9. november 2012 Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet 2011 SammendragPDF (39 sider)
12. desember 2011 Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet 2010 SammendragPDF (39 sider)
1. februar 2011 Sysselsatte i kraftnæringen SammendragPDF (39 sider)
2. juni 2010 Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet SammendragPDF (39 sider)