Personer etter kjønn, alder, innvandrerbakgrunn og samlivsstatus. Absolutte tall og prosent. 4. kvartal 2017

Tilbake til artikkelen

Personer etter kjønn, alder, innvandrerbakgrunn og samlivsstatus. Absolutte tall og prosent. 4. kvartal 20171
  Absolutte tall Prosent
  I alt Parforhold med barn Gift uten barn Enslige med barn Enslige uten barn Annet I alt Parforhold med barn Gift uten barn Enslige med barn Enslige uten barn Annet
1Innvandrerforeldre har bakgrunn fra Afrika, Asia etc.
Kvinner                        
25-29 år                        
Uten innvandrerbakgrunn 137 267 35 891 5 007 8 901 87 182 286 100,0 26,1 3,6 6,5 63,5 0,2
Norskfødte med innvandrerforeldre 4 131 767 373 192 2 793 6 100,0 18,6 9,0 4,6 67,6 0,1
30-39 år                        
Uten innvandrerbakgrunn 214 945 126 697 5 859 24 925 56 281 1 183 100,0 58,9 2,7 11,6 26,2 0,6
Norskfødte med innvandrerforeldre 3 155 1 774 235 263 879 4 100,0 56,2 7,4 8,3 27,9 0,1
Menn                        
25-29 år                        
Uten innvandrerbakgrunn 145 788 23 053 3 998 757 117 840 140 100,0 15,8 2,7 0,5 80,8 0,1
Norskfødte m. innvandrerforeldre 4 343 479 296 6 3 558 4 100,0 11,0 6,8 0,1 81,9 0,1
30-39 år                        
Uten innvandrerbakgrunn 225 136 106 739 7 650 5 136 105 095 516 100,0 47,4 3,4 2,3 46,7 0,2
Norskfødte med innvandrerforeldre 3 360 1 583 263 21 1 486 7 100,0 47,1 7,8 0,6 44,2 0,2

Faktaside

Kontakt