Personer 25-39 år etter kjønn, alder, innvandrerbakgrunn og høyeste fullførte utdanning. 4. kvartal 2017

Tilbake til artikkelen

Personer 25-39 år etter kjønn, alder, innvandrerbakgrunn og høyeste fullførte utdanning. 4. kvartal 20171
  Antall Prosent
  I alt Kun grunnskole Videregående skole Universitet/høyskole I alt Kun grunnskole Videregående skole Universitet/høyskole
1Innvandrerforeldre har bakgrunn fra Afrika, Asia etc.
Menn                
25-29 år                
Uten innvandrerbakgrunn 144 774 32 126 58 936 53 712 100,0 22,2 40,7 37,1
Norskfødte med innvandrerforeldre 4 206 1 374 1 095 1 737 100,0 32,7 26,0 41,3
30-39 år                
Uten innvandrerbakgrunn 224 545 44 730 93 498 86 317 100,0 19,9 41,6 38,4
Norskfødte med innvandrerforeldre 3 296 1 048 911 1 337 100,0 31,8 27,6 40,6
Kvinner                
25-29 år                
Uten innvandrerbakgrunn 136 464 22 827 33 059 80 578 100,0 16,7 24,2 59,0
Norskfødte m. innvandrerforeldre 4 008 803 953 2 252 100,0 20,0 23,8 56,2
30-39 år                
Uten innvandrerbakgrunn 214 528 28 889 57 181 128 458 100,0 13,5 26,7 59,9
Norskfødte med innvandrerforeldre 3 100 647 834 1 619 100,0 20,9 26,9 52,2

Faktaside

Kontakt