Lønnstakere på korttidsopphold og arbeidsinnvandrere etter status på arbeidsmarkedet året etter. Prosent

Tilbake til artikkelen

Lønnstakere på korttidsopphold og arbeidsinnvandrere etter status på arbeidsmarkedet året etter. Prosent
  Fra 2011 til 2012 Fra 2015 til 2016
  Lønnstakere på korttidsopphold Arbeidsinnvandrere Lønnstakere på korttidsopphold Arbeidsinnvandrere
Bosatt, lønnstaker 7,5 86,6 9,1 85,6
Bosatt, arbeidsledig 0,2 2,4 0,3 3,0
Bosatt, utenfor arbeidsstyrken 1,0 6,3 1,1 7,5
Ikke-bosatt, lønnstaker 57,8 1,1 55,5 0,4
Ukjent status (trolig utvandret) 33,1 3,6 34,0 3,4

Kontakt