Tabell

Lønnstakere på korttidsopphold og arbeidsinnvandrere etter status på arbeidsmarkedet året etter. Prosent
 Fra 2011 til 2012Fra 2015 til 2016
 Lønnstakere på korttidsoppholdArbeidsinnvandrereLønnstakere på korttidsoppholdArbeidsinnvandrere
Bosatt, lønnstaker7,586,69,185,6
Bosatt, arbeidsledig0,22,40,33,0
Bosatt, utenfor arbeidsstyrken1,06,31,17,5
Ikke-bosatt, lønnstaker57,81,155,50,4
Ukjent status (trolig utvandret)33,13,634,03,4