Tre største næringsgrupper med størst andel lønnstakere i hver gruppe, 4. kvartal 2003 og 2016. Prosent

Tilbake til artikkelen

Tre største næringsgrupper med størst andel lønnstakere i hver gruppe, 4. kvartal 2003 og 2016. Prosent
  Andel i næring
Lønnstakere på kortidsopphold  
4. kvartal 2003  
Bygge- og anleggsvirksomhet 23
Varehandel, hotell- og restaurantvirks. 13
Industri, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning 12
4. kvartal 2016  
Bygge- og anleggsvirksomhet 26
Formidling og utleie av arbeidskraft 17
Industri 11
   
Arbeidsinnvandrere  
4. kvartal 2003  
Helse- og sosialtjenester 24
Varehandel, hotell- og restaurantvirks. 19
Finansiell tj.yting og forretningsm. tj.yting utenom formidling og utleie av arbeidskraft 12
4. kvartal 2016  
Bygge- og anleggsvirksomhet 17
Industri 12
Helse- og sosialtjenester 12

Kontakt