Tabell

Tre største næringsgrupper med størst andel lønnstakere i hver gruppe, 4. kvartal 2003 og 2016. Prosent
 Andel i næring
Lønnstakere på kortidsopphold 
4. kvartal 2003 
Bygge- og anleggsvirksomhet23
Varehandel, hotell- og restaurantvirks.13
Industri, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning12
4. kvartal 2016 
Bygge- og anleggsvirksomhet26
Formidling og utleie av arbeidskraft17
Industri11
  
Arbeidsinnvandrere 
4. kvartal 2003 
Helse- og sosialtjenester24
Varehandel, hotell- og restaurantvirks.19
Finansiell tj.yting og forretningsm. tj.yting utenom formidling og utleie av arbeidskraft12
4. kvartal 2016 
Bygge- og anleggsvirksomhet17
Industri12
Helse- og sosialtjenester12