Kjennetegn ved arbeidsforhold for lavtlønte og andre heltidsansatte i alderen 20-66 år. 2016. Prosent

Tilbake til artikkelen

Kjennetegn ved arbeidsforhold for lavtlønte og andre heltidsansatte i alderen 20-66 år. 2016. Prosent
  Mer enn en jobb Midlertidig ansatt Andel uten arbeidskontrakt Fagforenings-medlem Mangler tillitsvalgt, verneombud el. på arbeidsplass Utleid arbeidskraft eller konsulent Andel i privat sektor N
Heltidsansatte i alt 11 3 2 60 9 3 67 5 193
Lavtlønte 15 12 4 41 23 5 75 389
Andre heltidsansatte 11 2 2 61 7 3 66 4 804

Faktaside

Kontakt