Tabell

Kjennetegn ved arbeidsforhold for lavtlønte og andre heltidsansatte i alderen 20-66 år. 2016. Prosent
 Mer enn en jobbMidlertidig ansattAndel uten arbeidskontraktFagforenings-medlemMangler tillitsvalgt, verneombud el. på arbeidsplassUtleid arbeidskraft eller konsulentAndel i privat sektorN
Heltidsansatte i alt11326093675 193
Lavtlønte151244123575389
Andre heltidsansatte11226173664 804