Kvinnedominerte yrker etter innvandrerbakgrunn. Prosentandel kvinner. 4. kvartal 2017

Tilbake til artikkelen

Kvinnedominerte yrker etter innvandrerbakgrunn. Prosentandel kvinner. 4. kvartal 20171
  Uten innvandrerbakgrunn Innvandrere, EØS etc.2 Innvandrere, Asia, Afrika etc.2
1Med en kvinneandel på minst 70 prosent i befolkningen uten innvandrerbakgrunn.
2Med minst 4 års botid.
22 Medisinske yrker 83,2 74,6 70,1
23 Undervisningsyrker 72,3 66,9 64,9
32 Helserelaterte yrker 77,9 73,4 78,9
41 Kontormedarbeidere 81,7 79,2 75,8
53 Pleie- og omsorgsarbeidere 85,9 84,6 80,1
91 Renholdere mv, 83,9 83,3 66,9
94 Kjøkkenassistenter 87,0 73,4 68,0

Kontakt