Tabell

Kvinnedominerte yrker etter innvandrerbakgrunn. Prosentandel kvinner. 4. kvartal 20171
 Uten innvandrerbakgrunnInnvandrere, EØS etc.2Innvandrere, Asia, Afrika etc.2
1Med en kvinneandel på minst 70 prosent i befolkningen uten innvandrerbakgrunn.
2Med minst 4 års botid.
22 Medisinske yrker83,274,670,1
23 Undervisningsyrker72,366,964,9
32 Helserelaterte yrker77,973,478,9
41 Kontormedarbeidere81,779,275,8
53 Pleie- og omsorgsarbeidere85,984,680,1
91 Renholdere mv,83,983,366,9
94 Kjøkkenassistenter87,073,468,0