Sysselsettingsandel blant mødre etter innvandrerkategori. 2008-2018. Prosent

Tilbake til artikkelen

Sysselsettingsandel blant mødre etter innvandrerkategori. 2008-2018. Prosent
Innvandrerkategori 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mødre i majoritetsbefolkningen 86 86 85 86 86 86 86 85 86 86 87
Mødre norskfødte med innvandrerforeldre 70 68 68 69 70 71 71 69 71 72 73
Innvandrermødre 61 60 60 61 61 61 62 60 61 62 63

Faktaside

Kontakt