Effekter av ulike forklaringsvariabler på sannsynligheten for å bli sysselsatt

Tilbake til artikkelen

Effekter av ulike forklaringsvariabler på sannsynligheten for å bli sysselsatt1
Forklaringsvariabel Norden Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania Nye EU-land Europa utenfor EU, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika
1Innvandringsgrunn mangler for innvandrere fra Norden. Det er brukt følgende betegnelser for signifikansnivå: * - 10 prosent, ** - 5 prosent, *** - 1 prosent.
Kvinne 0,07*** -0,07*** -0,11*** -0,12***
Alder -0,02*** -0,02*** -0,02*** -0,02***
Innvandringsår -0,04*** -0,03*** -0,04*** 0,00**
Arbeidsledighetsrate -0,08*** -0,19*** -0,15*** -0,19***
Høyeste fullførte utdanning (sammenliknet med grunnskole)        
Uoppgitt -0,2*** -0,11*** -0,14*** -0,12***
Videregående skole 0,09** 0,21*** 0,11*** 0,11***
Høyskole/ universitet 0,34*** 0,1*** 0,04** 0,11***
Innvandringsgrunn (sammenliknet med arbeidsinnvandrere)        
Familie   0,09* 0,06 1,32
Flukt   -0,17 -0,17** 1,14
Utdanning   0,17** 0,00 1,51
Ukjent/annet   -0,11 0,15 0,98

Kontakt