Høyest lønn i Bærum

Publisert:

De som bor i Bærum kommune hadde høyest månedslønn i fjor med en median på 49 200 kroner. Asker og Oppegård ligger på de neste plassene på listen.

  • Tallene er hentet fra
  • Lønn

Månedslønn etter kommune. 2018

Innbyggerne i Bærum med arbeidsforhold enten i Bærum eller andre kommuner hadde en median månedslønn før skatt på 49 200 kroner i september 2018.

Det var nesten 40 prosent høyere enn kommunen der de hadde lavest lønn, som var Røst med 35 400 kroner.

Totalt var det seks kommuner der de bosatte hadde en medianlønn lik eller over 45 000 kroner, mens det var tre kommuner der de hadde en medianlønn på under 36 000 kroner.

Median- og gjennomsnittslønn

Medianlønnen kan være nyttig å benytte i stedet for gjennomsnittslønnen siden noen få svært høye lønninger kan trekke opp gjennomsnittslønnen i en enkeltkommune. Medianlønnen påvirkes ikke av noen få høye lønninger på samme måte. I kartet over og vedlagt tabell er median- og gjennomsnittslønnen oppgitt for alle kommuner.

Medianlønnen utgjør midtpunktet som fremkommer ved å sortere arbeidsforholdene i stigende verdi etter månedslønn.

De som jobber i Sola, har høyest lønn

Sorterer vi derimot etter arbeidssted og ikke bostedskommune, ligger ikke lenger Bærum på topp. Med 49 500 kroner hadde de som jobbet i Sola, høyest medianlønn. Mange av de med arbeidsted på Sola har jobb knyttet til oljenæringene, og i tillegg blir en del av de som arbeider på sokkelen, registrert med Sola som arbeidsstedskommune. Disse har et høyt lønnsnivå, og det er med på å bidra til den høye medianlønnen.  

Også etter arbeidsted var det seks kommuner som hadde en medianlønn lik eller over 45 000 kroner, men det var hele 38 som hadde en medianlønn på under 36 000 kroner. Frosta hadde lavest medianlønn med 33 300 kroner.

Størst kontrast i Hole

Det var klar overvekt av kommuner der medianlønnen for de som hadde kommunen som bosted var høyere enn for de som hadde kommunen som arbeidssted. Hole var kommunen med størst forskjell. Medianlønnen for de som bodde i Hole var 43 100 kroner, mens medianlønnen for de som jobbet i Hole var 85 prosent av dette (36 800 kroner). Forklaringen er at de som pendler til jobb, har høyere medianlønn.

Det var også flere kommuner der de med arbeidsted i kommunen hadde høyere medianlønn enn de med bosted i kommunen. I Sola var denne forskjellen størst. Her var lønnen for de med kommunen som arbeidssted 10 prosent høyere enn for de med kommunen som bosted.

Betydelige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i enkelte kommuner  

I 2018 var medianlønnen 6,2 prosent lavere blant kvinner enn blant menn: 39 950 kroner mot 42 590 kroner.

Kommunen med klart størst forskjell når vi fordeler på arbeidssted var Fedje, hvor kvinners medianlønn var 40 prosent lavere enn menns. Når vi fordeler på bosted, var forskjellen størst i Bokn, der kvinner hadde 20 prosent lavere medianlønn enn menn.

I Etnedal derimot var dette forholdet omvendt. Her hadde kvinner 14 prosent høyere medianlønn enn menn, og denne forskjellen var størst her.  

Tabell 1. Arbeidsstedskommune. Månedslønn (kr) og antall arbeidsforhold med lønn

Til tabellen

Tabell 2. Bostedskommune. Månedslønn (kr) og antall arbeidsforhold med lønn

Til tabellen

Se statistikkbanken for SSBs  lønnsstatistikk etter region. 

Kontakt