Fortsatt synkende innvandrerledighet

Publisert:

Den registrerte ledigheten blant innvandrere sank med 1 prosentpoeng fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. For registrerte arbeidsledige i resten av befolkningen var nedgangen på 0,5 prosentpoeng i samme periode.

6,1 prosent av innvandrerne var registrert helt ledige i 1. kvartal 2018. I befolkningen eksklusive innvandrere var arbeidsledigheten på 1,8 prosent viser statistikken. Registrerte arbeidsledige blant innvandrere.

Fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018 har også antallet innvandrere på ordinære arbeidsmarkedstiltak gått ned, med 83 personer. Dette betyr at det var en nedgang i bruttoledigheten på 3 971 personer.

Større nedgang blant menn enn blant kvinner

Nedgangen i ledigheten blant innvandrermenn var på 1,2 prosentpoeng og blant innvandrerkvinner 0,8 prosentpoeng. Dette gir en ledighet på 6,2 prosent og 6,0 prosent for henholdsvis mannlige og kvinnelige innvandrere i 1. kvartal 2018. 

Ledigheten i alle landgrupper gikk ned

Alle landgruppene hadde en nedgang i ledigheten det siste året. Innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika og EU-landene i Øst-Europa hadde den største nedgangen. Begge grupper opplevde en nedgang på 1,4 prosentpoeng. Arbeidsledigheten var høyest blant innvandrere fra Afrika, hvor den var 10,2 prosent 1. kvartal 2018. Imidlertid må dette ledighetsnivået blant annet ses på bakgrunn av den store andelen flyktninger blant de afrikanske innvandrerne.

Størst nedgang i Rogaland

Det var en nedgang i innvandrerledigheten i alle fylker fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. Den største nedgangen var i Rogaland med 2,6 prosentpoeng. Fylket Trøndelag er nytt i 2018, derfor er det ikke vist endringer fra tidligere år for dette fylket.

Troms var fylket som hadde lavest ledighet blant innvandrere i 1. kvartal med 3,4 prosent, mens Østfold hadde den høyeste med 7,9 prosent.

Figur 1. Innvandrere som er registrert arbeidsledige etter bostedsfylke. I prosent av arbeidsstyrken. Utgangen av februar 2018

Prosent
Finnmark Finnmárku 5.5
Troms Romsa 3.4
Nordland 5.7
Trøndelag 6.3
Møre og Romsdal 6.7
Sogn og Fjordane 4.8
Hordaland 7.3
Rogaland 7.6
Vest-Agder 6.8
Aust-Agder 7.7
Telemark 7.5
Vestfold 7.5
Buskerud 5.6
Oppland 5.9
Hedmark 5.3
Oslo 5.6
Akershus 4.7
Østfold 7.9
Hele landet 6.1

Nedgang hos norskfødte med innvandrerforeldre

For gruppen 15-29 år, som utgjør de fleste norskfødte med innvandrerforeldre, var den registrerte ledigheten på 3,4 prosent i 1. kvartal 2018. Blant innvandrere og befolkningen for øvrig i samme aldersgruppe var ledigheten henholdsvis 6,8 og 2,6 prosent.

For norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 15-29 år var det en nedgang på 0,7 prosentpoeng, mens nedgangen var på 0,6 prosentpoeng for befolkningen eksklusive innvandrere og 1,4 prosent for innvandrere i tilsvarende aldersgruppe.

 

Kontakt