Flere sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning

Publisert:

Over 400 000 sysselsatte har helse- og sosialfaglig utdanning, viser tall for 4. kvartal 2016. Dette er en økning på 2,3 prosent fra samme periode året før.

De aller fleste sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning jobber innen næringene helse- og sosialtjenester, med en andel på snaut 80 prosent i 4. kvartal 2016. De resterende 82 000 fordeler seg på offentlig administrasjon (3,3 prosent), undervisning (5,7 prosent) og øvrige næringer (11,1 prosent).

Se flere tall i statistikken Helse- og sosialpersonell. 

Innen undervisning var det sysselsatt litt over 23 000 personer med helse- og sosialfaglig utdanning, deriblant 5 800 barne- og ungdomsarbeidere, 3 500 sykepleiere og nesten 1 000 leger. For noen helse- og sosialfaglig utdanninger ender de fleste opp med en jobb utenfor helse- og sosialtjenester. Dette gjelder over 90 prosent av de 1 750 sysselsatte som er utdannet optiker og over 97 prosent av de 5 000 farmasøytene som er i jobb.

Flest kvinner i helse- og sosialfag

Kvinner utgjør nesten 84 prosent av de sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning 4. kvartal 2016, en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra samme kvartal året før.

Kvinner er i flertall i alle utdanningsgruppene med unntak av leger, der det er en liten overvekt av menn.

Faktaside

Kontakt