Sysselsatte (20-66 år), etter todelt landgruppe og bosted. 4. kvartal

Tilbake til artikkelen

Sysselsatte (20-66 år), etter todelt landgruppe og bosted. 4. kvartal1
2017 Endring i absolutte tall, alle innvandrere
Hele befolkningen Befolkningen eksklusive innvandrere Sysselsatte innvandrere
Alle innvandrere Gruppe 1: EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand Gruppe 2: Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA, Oseania utenom Australia og New Zealand 2016 - 2017
1Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Totalt antall sysselsatte blir heller ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og det samsvarer dermed ikke lenger med AKU’s totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27
Hele landet 2 444 515 2 044 107 400 408 213 409 186 999 17 051
Østfold 125 598 106 053 19 545 9 893 9 652 3 925
Akershus 289 211 230 567 58 644 31 297 27 347 2 139
Oslo 342 667 248 723 93 944 40 744 53 200 500
Hedmark 85 992 77 325 8 667 5 027 3 640 455
Oppland 85 605 76 841 8 764 4 973 3 791 1 317
Buskerud 129 349 105 169 24 180 13 456 10 724 853
Vestfold 109 153 93 408 15 745 9 358 6 387 501
Telemark 74 912 66 183 8 729 4 331 4 398 158
Aust-Agder 48 985 43 160 5 825 3 314 2 511 539
Vest-Agder 81 405 70 733 10 672 5 136 5 536 827
Rogaland 219 346 181 810 37 536 22 208 15 328 1 226
Hordaland 243 881 208 846 35 035 20 721 14 314 77
Sogn og Fjordane 50 928 44 797 6 131 4 216 1 915 586
Møre og Romsdal 121 292 104 967 16 325 10 733 5 592 1 149
Sør-Trøndelag (-2017) 153 358 134 072 19 286 10 816 8 470 287
Nord-Trøndelag (-2017) 61 039 55 967 5 072 2 765 2 307 663
Nordland 108 950 97 811 11 139 5 980 5 159 438
Troms - Romsa 78 293 68 539 9 754 5 477 4 277 80
Finnmark - Finnmárku 34 551 29 136 5 415 2 964 2 451 178
 
Prosent Prosent Prosent Prosent Endring i prosentpoeng
Hele landet 75,3 77,7 65,0 74,6 56,7 1,0
Østfold 70,8 73,0 60,8 73,9 51,4 1,8
Akershus 78,1 80,3 70,5 78,3 63,2 1,2
Oslo 75,2 80,4 64,3 75,6 57,7 0,9
Hedmark 73,7 75,3 61,8 72,6 51,2 0,9
Oppland 75,9 77,6 63,8 75,2 53,3 1,0
Buskerud 75,7 78,2 66,6 76,8 57,1 0,7
Vestfold 72,8 74,4 64,3 74,8 53,4 0,4
Telemark 72,1 74,4 58,7 70,5 50,4 0,8
Aust-Agder 70,1 72,1 58,1 70,1 47,4 0,0
Vest-Agder 72,4 75,1 58,9 70,6 51,0 0,9
Rogaland 75,7 78,3 65,1 73,1 56,2 1,1
Hordaland 76,0 78,2 65,1 72,6 56,7 0,9
Sogn og Fjordane 79,6 81,4 68,2 77,8 53,6 1,2
Møre og Romsdal 76,6 78,3 67,1 74,2 56,8 1,1
Sør-Trøndelag (-2017) 76,5 78,6 64,5 74,1 55,4 0,5
Nord-Trøndelag (-2017) 76,2 78,0 60,6 72,6 50,6 1,4
Nordland 75,0 78,0 64,2 73,1 56,4 1,4
Troms - Romsa 76,4 76,5 68,3 73,6 62,5 0,9
Finnmark - Finnmárku 73,8 75,2 67,0 70,1 63,6 0,0

Kontakt