Fall i ledige stillingar

Publisert:

Endret:

Etter ein periode med auke gjekk talet på ledige stillingar ned med 5 600 frå 3. til 4. kvartal 2018. Nedgangen var størst innan varehandel.

Talet på ledige stillingar gjekk ned med 5 600 frå 3. til 4. kvartal 2018, viser sesongjusterte tal frå statistikken Ledige stillingar. Den sesongjusterte prosentdelen av ledige stillingar var på 2,3 i 4. kvartal 2018, ein nedgang på 0,2 prosentpoeng samanlikna med kvartalet før.

Nedgangen i talet på ledige stillingar kommer etter en periode med oppgang. Figur 1 viser at det sesongjusterte talet over ledige stillingar har hatt ein positiv utvikling frå 3. kvartal 2017 til den same perioden i 2018, og trendtalet har vore positivt heilt sidan 1. kvartal 2016 fram til 3. kvartal i fjor.

Figur 1. Ledige stillingar. Sesongjusterte tal og trend

Sesongjustert Trend
4. kv. 2010 63100 63500
1. kv. 2011 66100 66500
2. kv. 2011 71600 70100
3. kv. 2011 69900 70600
4. kv. 2011 70000 69400
1. kv. 2012 66300 67300
2. kv. 2012 65000 64600
3. kv. 2012 63400 64000
4. kv. 2012 65600 65200
1. kv. 2013 64800 65900
2. kv. 2013 67600 65400
3. kv. 2013 61500 62000
4. kv. 2013 57300 58300
1. kv. 2014 59000 57800
2. kv. 2014 59000 58200
3. kv. 2014 56800 57500
4. kv. 2014 59600 57200
1. kv. 2015 57800 56700
2. kv. 2015 56600 54900
3. kv. 2015 52200 52600
4. kv. 2015 50100 51100
1. kv. 2016 53000 51000
2. kv. 2016 51400 52300
3. kv. 2016 54700 53800
4. kv. 2016 54000 55500
1. kv. 2017 55800 57200
2. kv. 2017 59700 58500
3. kv. 2017 59400 60300
4. kv. 2017 63900 63200
1. kv. 2018 65700 66400
2. kv. 2018 69000 68800
3. kv. 2018 71200 69100
4. kv. 2018 65600 65700

Størst nedgang i varehandel

Frå 3. til 4. kvartal gjekk talet på ledige stillingar i varehandelen ned med 27 prosent, frå 7 800 til 5 700. Sjølv om talet endrar seg mykje mellom kvartala i denne næringa, har det ikkje vore lågare sida 1. kvartal 2017.

Ei anna næring med nedgang siste kvartal var sosiale omsorgstenester utan butilbod. Her gjekk talet på ledige stillingar ned frå 4 700 til 3 400 siste kvartal, ein nedgang på 28 prosent.

Framleis auke i olje og gass

Til tross for fallet i totaltalet på ledige stillingar finnast det også næringar som fortset å vekse. Innan bergverksdrift og utvinning, som er dominert av olje- og gassverksemd, auka talet på ledige stillingar med 13 prosent til 1 700 siste kvartal, det høgaste sida 1. kvartal 20141.

1 Årstallet ble endret 15. februar 2019.

 

Faktaside