Lønnstakere etter yrke og innvandrerbakgrunn. Kvinner. Asia, Afrika etc. 4. kvartal 2018

Tilbake til artikkelen

Lønnstakere etter yrke og innvandrerbakgrunn. Kvinner. Asia, Afrika etc. 4. kvartal 2018
  Lønnstakere ekskl. innvandrere Asia, Afrika etc. Andel i heltid1
  Lønnstakere ekskl. innvandrere Asia, Afrika etc.
1Basert på hovedarbeidsforholdet.
Lønnstakere i alt     60,3 46,3
53 Pleie- og omsorgsarbeidere 17,1 28,4 26,6 28,1
91 Renholdere mv, 1,8 14,2 38,5 33,5
51 Yrker innen personlig tjenesteyting 2,9 5,5 44,2 41,5
94 Kjøkkenassistenter 0,7 3,5 23,1 34,9
I alt 22,5 51,6    
         
23 Undervisningsyrker 11,8 4,7 75,9 71,8
22 Medisinske yrker 10,6 6,0 58,8 64,2
24 Rådgivere innen økonomi, administrasjon og salg 7,6 3,0 88,8 90,7
33 Medarbeidere innen økonomi, administrasjon og salg 7,4 3,5 81,5 81,3
41 Kontormedarbeidere 4,4 2,1 62,9 63,7
13 Ledere av enheter for vareproduksjon og tjenesteyting 2,7 0,5 92,5 90,3
12 Administrative og merkantile ledere 2,2 0,5 93,0 87,6
I alt 46,7 20,3    

Faktaside

Kontakt