Tabell

Lønnstakere etter yrke og innvandrerbakgrunn. Kvinner. Asia, Afrika etc. 4. kvartal 2018
 Lønnstakere ekskl. innvandrereAsia, Afrika etc.Andel i heltid1
 Lønnstakere ekskl. innvandrereAsia, Afrika etc.
1Basert på hovedarbeidsforholdet.
Lønnstakere i alt  60,346,3
53 Pleie- og omsorgsarbeidere17,128,426,628,1
91 Renholdere mv,1,814,238,533,5
51 Yrker innen personlig tjenesteyting2,95,544,241,5
94 Kjøkkenassistenter0,73,523,134,9
I alt22,551,6  
     
23 Undervisningsyrker11,84,775,971,8
22 Medisinske yrker10,66,058,864,2
24 Rådgivere innen økonomi, administrasjon og salg7,63,088,890,7
33 Medarbeidere innen økonomi, administrasjon og salg7,43,581,581,3
41 Kontormedarbeidere4,42,162,963,7
13 Ledere av enheter for vareproduksjon og tjenesteyting2,70,592,590,3
12 Administrative og merkantile ledere2,20,593,087,6
I alt46,720,3