Avgang fra arbeid i ulike aldersgrupper

Tilbake til artikkelen

Avgang fra arbeid i ulike aldersgrupper
  20-29 år 30-49 år 50-59 år
Alle sysselsatte i 2018 500 225 1 183 755 538 657
Antall som sluttet å jobbe i 2019 49 353 50 224 18 016
Andel som sluttet å jobbe i 2019 0,10 0,04 0,03
Antall som sluttet å jobbe i 2016 53 349 57 568 21 088
- Av disse tilbake i arbeid i 2019 0,67 0,58 0,40

Faktaside

Kontakt