Lønn for de som var ansatt i oljenæringen september 2015, og som ble ansatt i en annen næring samme tidspunkt året etter

Tilbake til artikkelen

Lønn for de som var ansatt i oljenæringen september 2015, og som ble ansatt i en annen næring samme tidspunkt året etter
  Antall ansatte 2016 Gjennomsnitt Endring i prosent
  Avtalt månedslønn 2015 Avtalt månedslønn 2016 Månedslønn 2015 Månedslønn 2016 Avtalt månedslønn Månedslønn
Alle næringer 3 070 50 300 47 000 56 400 48 300 -6,6 -14,4
Av dette:              
Industri 450 51 700 48 000 57 800 49 700 -7,2 -14,0
Bygge- og anleggsvirksomhet 466 41 600 41 400 48 000 42 600 -0,5 -11,3
Varehandel, reperasjon av motorvogner 260 44 100 40 000 49 200 40 500 -9,3 -17,7
Transport og lagring 254 53 400 46 600 60 600 47 300 -12,7 -21,9
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 442 59 400 57 200 65 700 59 200 -3,7 -9,9
Forretningsmessig tjenesteyting 418 47 600 44 400 52 500 45 600 -6,7 -13,1

Faktaside

Kontakt