Lønnsvekst for ansatte innenfor oljenæringen

Tilbake til artikkelen

Lønnsvekst for ansatte innenfor oljenæringen
  Antall ansatte Gjennomsnitt Lønnseffekt i prosent Sammensettingseffekt i prosent1 Endring i månedslønn i prosent
  2015 2016 Månedslønn 2015 Månedslønn 2016 Avganger Tilganger
1Effekten de som kun var ansatt i oljenæringen i september 2015 (avganger), og de som kun var ansatt i oljenæringen i september 2016 (tilganger) hadde på den gjennomsnittlige veksten i månedslønn for næringen.
Oljenæringen 60 358 52 651 70 100 71 200 0,0 2,4 -0,8 1,6

Faktaside

Kontakt